av Albert SchweitzerHör våra ödmjuka böner, O Gud, för våra vänner, djuren.
Särskilt för djuren som lider; för de som är jagade , försvunna, övergivna eller rädda eller hungriga; för alla som måste dö.

Vi ber om Din barmhärtighet, och Ditt medlidande
för dom alla.
För människor som köpslår eller handskas med djur, ber vi om ett hjärta av medkänsla, varsamma händer
och vänliga ord.
Låt oss bli riktiga vänner med djuren, och på så sätt dela barmhärtighetens välsignelse.
Läs mer om Albert Schweitzer


Home


Fritt översatt av Birgitta

Tube to the backround from Irens Grafik

Backgrounds by Birgitta

Birgitta B. COPYRIGHT 2002-2011