Den amerikanske indianen tror mycket starkt på tystnad -
tecknet på en perfekt jämvikt.
Tystnad är den absoluta balansen mellan ande
själ och kropp.

Den människa som håller sig helt lugn och oberörd
av stormar i tillvaron inte ett blad rör sig på trädet;
inte en krusning syns på ytan i den spegelblanka
vattenpölen - den människan visar
(så säger den oskolade vise mannen)
den bästa livsinställningen, det bästa sättet att leva på...

Om du frågar:" Vad är frukterna av tystnad?" säger han:"
Tystnadens frukter är självbehärskning, verkligt mod
och tålamod, uthållighet, värdighet och respek.
Tystnad är fundamentet i personligheten."

Ohiyesa (Dr Charles Eastman). En sioxindian

~~*~~ ~~*~~ ~~*~~ ~~*~~

Tänkvärda Citat

Och därför medan andra förtvivlat ägnar sig åt
att jaga ära och kortvarig makt,
skall jag sträcka ut mig i skuggan - och sjunga.

Fray Luis de León (1527 - 1591

~~*~~ ~~*~~ ~~*~~ ~~*~~

Även om vi reser över hela världen
för att finna det sköna, måste vi bära det inom oss -
annars hittar vi det inte.

Ralph Waldo Emerson ( 1803 - 1882)

~~*~~ ~~*~~ ~~*~~ ~~*~~

Naturen målar åt oss, dag efter dag,
bilder med oändlig skönhet, om vi bara
har ögon att se dem...

John Ruskin ( 1819 - 1900)

~~*~~ ~~*~~ ~~*~~ ~~*~~

Den som hellre ler än rasar är alltid starkare.

( Japanskt ordspråk)

~~*~~ ~~*~~ ~~*~~ ~~*~~
HomeDesign Birgitta B. COPYRIGHT 2002