Lögnen, och dess verkningar...Om du möter en person via Internet som försöker smutskasta en annan människa, då bör du vara försiktig med att ta parti innan du har hela bilden klar...

Man ska inte bära falsk vittnesbörd.
Men för några promille av befolkningen är lögnen ett redskap för att få en bättre självbild och kunna ta sig framåt i livet.

-När det handlar om psykopater och mytomaner är skillnaderna mot normalbefolkningen stora.
En mytoman ljuger tvångsmässigt, det är en slags sjukdom.
En psykopat däremot, ljuger utan att tveka för sin egen vinnings skull och kan manipulera omgivningen under lång tid. Men de känner inga samvetskval över lögnerna.

Men även den skickligaste lögnare
genomskådas till slut.
Detta gäller särskilt psykopaterna
som ljuger som hästar travar, så omfattande att bubblan till slut brister.

Enligt Per Anders Granhag (Göteborgs universitet) brukar dessa människor helt bryta med omgivningen när de blir avslöjade
De kan byta arbete, flytta, skaffa nya vänner och kanske hitta en ny relation. De fortsätter att fabulera, utan någon som helst empati.

En psykopat blir arg när han/hon konfronteras med lögnerna.
En mer normal person får dåligt samvete, skäms och ångrar sig i bästa fall...

På Internet, kan en mytoman eller psykopat gömma sig bakom välformulerade ord i långa fraser och därigenom manipulera andra människor.

Om du är övertygad om att du har rätt i en sak, måste du kämpa med all din kraft för att göra det på ditt sätt.
Bara döda fiskar simmar alltid med strömmen
...Home Map

Backgrounds by Birgitta
Birgitta Broström COPYRIGHT 2002