<BGSOUND SRC="ljud/Tu Quieres Volver.wav" LOOP=0>

Begrunda

( Klicka ovanför )

Ett vänligt ord kan hålla en varm hela vintern.


Du kan inte förhindra

att tungsinnets svala flyger över ditt huvud.

men du kan förhindra

att den bygger ett rede i ditt hår.Ge dig tid...

..tid att lyssna och lära.
Tid att se skönheten,
den underbara tjusningen och värmen
hos de som du älskar.

Ge dig tid att visa din omtanke
- att skapa minnen och -
att uppskatta särskilda stunder.

Tiden är viktig - använd den väl.
Ge dig tid att läka dina sår,
tid att ge dig tillåtelse att växa.

Och framför allt....
Ge dig tid att vara dig själv
Och tro på dig själv.Det finns bara två sätt att leva. Antingen som om mirakel inte finns eller som om allting är mirakel...

~~ Albert Einstein ~~ HEIGHT=

Att du lever och verkar här på jorden i dag,
är ingen garanti för att du ska göra det imorgon.

Använd därför den tid du har fått till ditt förfogande,
genom att verka så positivt som möjligt.

Negativt verkar man om man avsiktligt sårar
eller skadar en annan människa, något djur
eller vår vackra natur.

Hans Broström

Motgångar får man för att lära sig
och framgångar för att lära sig att använda den kunskapen
man har lärt sig då man hade motgångar.

~ Hans Broström ~

© COPYRIGHT 2002
Vänskap

Vad är vänskap? Kan den förklaras!
Blicken som säger: Vänner är vi!
Sällan vi talar om vad vi känner.
Vi bara vet det, Vänner vi ska förbli;

Kanske med åren ses vi rätt sällan,
möts inte ofta, skiljas igen.
Men när vi träffas, du är densamma.
Vi vet det båda, båda:
Vår vänskap varar än!

Fröjd det mig ger att du finns i världen,
att vi kan mötas och skiljas så,
helt utan fraser, självklart och enkelt.
Tänk, att en sådan gåva,
man kan av livet få!Home

Song by Sarah Brigthman "Tu Quieres Volver"

Design Birgitta B. COPYRIGHT 2002